Lavtsittende vrider i Gilje eXtra innaslående vindu

TEK17 § 12-18. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende

(3) Følgende gjelder i tillegg for bygning med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming:

b) Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m, være utformet med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.

 

Gilje eXtra innadslående vindu med lavtsittende vrider:

I vindushøyde (ikke betjeningshøyde) til og med 1590mm leveres toveis bunnhengslet og sidehengslet og i vindushøyde over 1590mm leveres sidehengeslet med luftebeslag.