Serviceskjema

Felt merket med * må fylles ut

Forhandler

Kontaktperson:
*
E-postadresse:
Denne e-postadressen vil motta status når reklamasjonen er utbedret.
*
Mobil:

Byggeplass

Kontaktperson:
*
Mobil:
*
E-postadresse:
Byggeadresse:
*
Postnr:
Sted:
*

Hvem kan kontaktes for avtale, ved eventuell utbedreing

Navn:
Mobil:

Beskrivelse av feil

*

Radnummer (se glasskanal.):
*
Beskrivelse av feil:
*
Legg til flere feil

Annen relevant informasjon:

Vedlegg

Alle mangler må dokumenteres med foto som legges ved dette skjemaet.
(Samlet størrelse på filvedlegg må ikke overstige 25MB.)

Følgende forutsetninger må være oppfylt før vi kan behandle saken:
  1. Produktet bør være montert i henhold til våre anbefalinger.
  2. Kostnader ved innmeldt feil som ikke skyldes feil på produktet, kan bli fakturert.
  3. Ordrenummer og radnummer må være riktig.
  4. Alle feil må dokumenteres med foto som legges ved dette skjemaet. Legg gjerne med fasadebilde.
  5. NS-8409 og Kjøpsloven gjelder for profesjonelle kunder (privat kunde følger Forbrukerkjøpsloven).
Jeg aksepterer vilkårene