Fri åpningsbredde i ytterdør

TEK17 §12-13 2a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.

Fri bredde måles når døren har maksimal åpning.

Gilje eXtra

Gilje eXtra ytterdører fra bredde 99cm, som åpnes minimum 170gr, gir en fri åpningsbredde fra 90cm.

Kan ytterdøren kun åpnes 90-100gr, gir en dør i bredde 99cm en fri åpning på 83cm. En dør i bredde 102cm, gir en fri åpning på 86cm. 

Vær oppmerksom på at alle våre Brann- og lyddører EI30/42db er eXtra dører.

 

Gilje Basic

Basic ytterdør med bredde 1000mm, gir en fri åpningsbredde på 860mm.

Kan ytterdøren kun åpnes 90-100gr, gir en dør med bredde 990mm en fri åpning på 850mm.