Isoleringsevne

Isolasjonsevne på dører måles i U-verdi. Desto lavere U-verdi desto bedre isolerer døren. Gilje leverer dører med U-verdi ned mot 0,58. Det er like bra som husveggen i mange norske boliger. 

Gilje tilbyr to ulike dørmodeller; Gilje og Gilje extra. Innenfor Gilje-serien leveres dører med isolasjonevne (U-verdi) fra 0,8 til 1,2. Innenfor Gilje eXtra-serien leveres vinduer med isolasjonsevne fra  0,58 til 1,2.

 

Hva er U-verdi?

Mer detaljert forklart er U-verdi et mål på varmemengden som strømmer gjennom døra (1 kvadramter konstruksjonen), pr tidsenhet, når temperaturforskjellen mellom konstruksjonens to sider (ute og inne) er 10. Enkelt sagt; jo lavere U-verdi, desto bedre varmeisolasjon. U-verdien på Gilje døren er beregnet etter europeisk standard ENS-ISO 10077. U-verdi i Gilje produkter. (Les mer på www.enovaanbefaler.no).