Vi er en av 9 kandidater til Byggenæringens Innovasjonspris 2021 med prosjektet «Flyt 2021»

Innovasjon i generasjoner

Vi er en av 9 kandidater til Byggenæringens Innovasjonspris 2021 med prosjektet «Flyt 2021»