Klassisk enebolig renovert med nye vinduer og dører

Når huset først skulle renoveres ble dører og vinduer byttet ut med moderne løsninger. Det har både løftet det visuelle uttrykket og redusert fyringsutgiftene.

Valget av ytterdøren Solveig understøtter de fine linjene i huset. Store vindusflater er delt inn i mindre felt ved bruk av vindusposter. Utsikten og lysinngangen blir den samme, men inntrykket av de store vinduene avdempes.