Returordning PCB

Gilje er med i arbeidet Ruteretur som skal være med å sikre en forsvarlig behandling av isolerglassvinduer som kan inneholde PCB. Som ansvarlig produsent er det viktig for oss å gjøre våre kunder oppmerksom på at vinduer levert av oss i perioden 1956 – 1975 kan inneholde dette stoffet. Lurer du på når dine vinduer ble produsert, så finner du informasjon om dette kanalen mellom glassene.

Dersom du skal skifte ut vinduer fra denne perioden ber vi deg søke informasjon om riktig håndtering på ruteretur.no