FSC®

Gilje er den første og eneste Norske produsenten av vinduer, balkong- og skyvedører som er FSC®-sertifisert.

Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogsdrift. Dette gir sporbarhet på trevirke fra sluttkunde til skog. FSC® stiller krav om at skogdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og at den tar hensyn til lokabefolkningen. FSC® er det eneste skogssertifiseringssystem som støttes av WWF (World Wildlife Fund).

Når vi velger denne løsningen er det fordi vi fremdeles vil levere komplette løsninger av vinduer og balkongdører i beste kvalitet, samtidig som vi tar hensyn til miljøet – i dag og for fremtiden.

Her kan du lese mer om hva som ligger til grunn for FSC® sertifiseringen.