Svanemerket

Flere av Giljes produkter er Svanemerket og tilfredsstiller med det svært strenge krav både til utslipp, produktkvalitet og garantier.

Les mer

FSC®

FSC®-sertifisering sikrer at produktene kommer fra bærekraftige skogbruk som gir miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler

Les mer

Energimerking av bygg

Gilje leverer produkter som ivaretar de høyeste krav til energimerking av hus. Gilje eXtra produkter er godkjent for passivhus standard.

Les mer

Enova

Flere av Giljes vinduer og dører er anbefalt av Enova for sin isoleringsevne.

Les mer

Ruteretur

Isolerglassvinduer fra perioden 1965 – 1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

Les mer