Sidefelt M-1303

//Sjekker om det finnes extra versjon av døren

Giljes dørkolleksjon inneholder en rekke ulike sidefelt for montering sammen med døren – både som enkle og doble felt. Alle sidefelt kan leveres ferdig overflatebehandlet i samsvar med dørene, eller separat.

Sidefelt kan, i tillegg til det som er vist her, produseres ut fra Giljes vinduskolleksjon, med eller uten lukkeramme. Andre løsninger produseres gjerne etter ønske.

Vi kan levere dørene sammenkoblet med sidefelt og/eller overlys fra fabrikk. Sammenkoblet felt kan i tillegg også leveres utforet som en karm.

Sidefelt M-1303

Leveres hvitmalt eller i valgfri NCS farge. Sotfarget antikkglass og blysprosser